KRAKEN GAAT DOOR

Er zijn in deze handleiding een heleboel facetten van het kraken en gekraakt houden van ruimtes toegelicht. Daarnaast is geprobeerd kraken in een breed kader met verschillende invalshoeken te zetten. Het is er in de loop van de jaren niet simpeler op geworden, desondanks liggen er nog steeds voldoende moge- lijkheden voor het oprapen om met kraken aan de slag te gaan.

Het goed aanpakken van een kraak kan veel energie kosten, dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. En je krijgt ervoor terug de kans om te gaan wonen waar je wilt en de zaak op te pakken waar je het meeste interesse in hebt: betaalbaar wonen, het aan- pakken van een speculant, knokken voor behoud van een pand, concert podium organiseren, autonoom ‘onteigenen’ van rijke lui, creëren van woon-werkruimte enzovoort.

Met kraken en gekraakt houden zijn we er in veel gevallen niet. Veel krakers streven binnen de mogelijkheden legalisatie na, door middel van eigen aankoop, aankoop door een woningbouwvereniging en/of het aangaan van een huurcontract. Dit valt nauwelijks in het kader van deze handleiding, je kan je hier- voor beter oriënteren bij panden waar dit gelukt is en clubs die hier ervaring mee hebben bijvoorbeeld: Woningbouwvereniging Soweto, de Vrije Ruimte, Vereniging Solidair of Urban Resort.

Dat het kraken in de loop der tijd steeds ingewikkelder is geworden heeft, samen met minder leegstand dan in de jaren zeventig en tachtig, een sterke invloed gehad op ‘de grootte van de kraakbeweging’. Dat wil echter niet zeggen dat de rol van het kraken tegenwoordig is uitgespeeld. Door de lange aanwezigheid van het kraakfenomeen heeft het in de grotere steden een wat minder opvallend plekje in de samenleving gekregen. Bij de zondagse kraakacties zijn het vaak de toeristen die verwonderd kijken. Terwijl buurvrouw het uit haar raam ziet gebeuren en denkt: ‘Ik ga morgen wel een praatje maken.’

Toch beweegt er nog genoeg! Wanneer je het goed aanpakt en met je verhaal duidelijk naar buiten treedt, kan het middel kraken zeer goed ingezet worden. Om eigen woonnood op te lossen, maar ook vooral om zaken aan de kaak te stellen. De handleiding hoopt ook bijgedragen te hebben in de beoordeling of kraken het juiste actie-middel is en of de hoeveelheid geïnvesteerde energie het doel waard is.

Door voorbeelden van kraakacties tegen de uitverkoop van sociale huurwoningen in de Utrechtse wijk Ondiep, in Amsterdam Oost en de Amsterdamse Pijp blijft kraken mee doen in discussie op het vlak van volkshuisvesting. De kraken van Pretoriusstraat 28, Van Ostadestraat 137 en de Swammerdamstraat 12 in Amsterdam en de strijd tegen hun maffiose huisbazen zijn aansprekende Amsterdamse anti-speculatie voorbeelden. Het opzetten en runnen van de Bambara in Groningen, de Vloek in Den Haag en de Valreep in een oud gekraakt dierenasiel in Amsterdam Oost laat zien dat do-it-yourself (sub)- cultuur, underground en buurtstrijd hand in hand kunnen gaan. En natuurlijk het steeds maar doorgaan of opnieuw beginnen van inspirerende kraakgroepen in de Zaanstreek, Groningen, Amersfoort en Twente hebben ook vele mensen aan onderdak geholpen en discussies doen oplaaien. Duidelijk is dat het nut, de noodzaak en de lol van kraken er nog steeds zijn.

Kraken gaat door!