DE KRAAK ZELF

Je hebt inmiddels een leegstaand pand gevonden dat volgens de verzamelde informatie goed te kraken is. De manier waarop je een kraak gaat organiseren hangt af van het soort pand, de buurt en de eigenaar. We zullen er hier van uitgaan dat het een moeilijke kraak is, waarbij je met veel dingen rekening moet houden. In praktijk vallen de complicaties bij het kraken zelf meestal erg mee. Het lijkt erg spannend, maar verloopt vaak via een standaard stramien.Wel is het zaak goed voorbereid te zijn op allerhande calamiteiten. Een gewaarschuwd kraker telt voor twee.

Voorbereidingen

Voordat je gaat kraken moet er goed voorbereid zijn. Het is aan te raden om hiervoor bij een kraakspreekuur langs te gaan. Zij hebben ervaring met kraken, politie, het omgaan met (breek) gereedschap en ze kunnen hun netwerk mobiliseren om te komen helpen. Het is ook handig contact met het spreekuur te houden, voor als je na de kraak nog eens hulp nodig mocht hebben.

Er moet ingeschat worden of de kraakactie lastig zou kunnen worden en hoeveel mensen er ongeveer nodig zijn. In het centrum van een stad is het aan te raden om met een grote groep te gaan, terwijl je voor een huisje in een buitenwijk of dorp met minder mensen aan de slag kan. Een grote groep kan in sommige gevallen ook al te opvallend of storend zijn. Is er naar verwachting veel tijd nodig om binnen te komen dan kan je beter toch met wat meer mensen gaan. Een groepje van 6 mensen is wel zo’n beetje het minimum voor een kleine kraak. Zorg ervoor dat je een overwicht hebt tegenover mogelijke probleemmakers, zoals die in uniform, de eigenaar met wat vriendjes of een geflipte buurvrouw. Er moet in ieder geval een goede politie- woordvoerder zijn die op de hoogte is van het plaatselijke beleid omtrent kraken en de achtergronden van het gekraakte pand.

Rolverdeling

Bespreek van tevoren wie breekt (breekploeg), wie direct naar binnen gaan (de binnenploeg), wie met de politie praat (politiewoordvoerder), wie verontruste buren of voorbijgangers gerust stelt en eventueel wie er op de uitkijk gaat staan. Spreek ook voor de eerste paar dagen af hoeveel mensen er wanneer aanwezig zijn, zodat je zeker tot het eerste gevaar geweken is altijd voldoende mensen binnen hebt (bezettingsrooster).

Daarbij moet het helder zijn hoe je de daadwerkelijke kraak gaat uitvoeren: Ben je met veel mensen, kan je afspreken om gewoon door te breken als de politie komt langsrijden op voor- waarde dat iedereen hiermee akkoord is en iedereen de brekers helpt beschermen. Deze afspraak zal definitief gemaakt moeten worden in het praatje dat op het verzameladres gehouden gaat worden (zie verderop). Maak van alles een afstreeplijstje zodat er op het laatste moment geen dingen te kort komen of niet geregeld blijken. Een voorbeeld is achterin deze handleiding opgenomen.

De daadwerkelijke actie

Wanneer iedereen op het afgesproken verzameladres is, wordt er door degenen die de actie organiseren uitgelegd welk pand er gekraakt gaat worden en wat het plan is (het praatje). Geef ruimte voor vragen en opmerkingen en verzeker je ervan dat de neuzen in dezelfde richting staan. Nu kan het loos gaan! Zorg dat je allemaal tegelijk bij het pand aankomt of dat de grote groep vlak na de breekploeg aankomt. Dit voorkomt dat er niet 15 mensen verdacht op de plek rond hangen terwijl de breekploeg nog onderweg is.

De breekploeg begint direct met breken en laat zich nergens door afleiden (behalve door de mensen die op de uitkijk staan natuurlijk). Er zijn talloze manieren om een huis binnen te komen zonder gebruik te maken van een sleutel, in het tweede deel van dit hoofdstuk zal daar uitgebreid op in worden gegaan.

Zorg ervoor dat de rest van de groep om de brekers heen staat zodat het zicht op hen ontnomen wordt. Wanneer voorbijgan- gers of buurtbewoners vragen stellen of raar reageren, zorg dan dat een of twee mensen de situatie rustig aan hen uitleggen, een buurtbriefje doet vaak wonderen.

Direct nadat het pand open is moet de binnenploeg naar binnen, die binnenploeg heeft 4 basistaken:

  • De kraakset (bed, stoel en tafel) binnen zetten.
  • De deur van binnen goed afsluiten met een nieuw slot of een barricade.
  • Rond kijken of het pand echt niet in gebruik (leeg) is.
  • Binnen blijven.

 

Het is ook belangrijk om in het pand rond te kijken naar eventuele bewijzen van de leegstand zoals oude kranten/brieven, afgesloten nutsvoorzieningen enz. Zorg dat de politiewoordvoerder van deze bewijzen op de hoogte gebracht wordt. Zodra de binnenploeg met de kraakset binnen is en de deur weer stevig dicht zit kan de politie gebeld worden om leegstand te komen constateren. Zelf bellen heeft meestal een kalmerend effect op de agenten, ze komen dan tenminste niet met een inbraakmelding. Probeer voor de politie komt het breekgereedschap weg te brengen of te verbergen, zodat de politie het niet kan zien.Veel agenten zijn geboren om te zeuren.

Direct na de kraak

De politiewoordvoerder blijft met enkele andere krakers buiten voor de deur staan. Zij zijn het ontvangstcomité dat op de politie wacht. Normaal gesproken komt de politie na korte tijd langs. Met het kraakverbod zijn veel kraakgroepen van mening dat er ook geen politie meer binnen hoeft te komen om leegstand te constateren. Besluit je wel politie binnen te laten om leegstand te constateren, let er dan op dat er nooit meer dan 2 agenten binnen komen. Dit kan een hoop rottigheid voorkomen. Maak duidelijk aan de politie dat twee agenten genoeg is om een mooie mutatie (rapportje over de leegstand) te schrijven.

Zorg ervoor dat er altijd een aantal mensen voor de deur blijven staan als de politie binnen is, dit voorkomt onnodige verras- singen. Of je nu wel of niet politie binnenlaat om de leegstand te constateren… Stel je als politiewoordvoerder altijd zeker op. Zorg dat je kopieën van Kadasterpapieren, Kamer van Koophandel kopieën en andere gegevens over de eigenaar of de duur van de leegstand aan de politie kunt overhandigen.Tegenwoor- dig kan het ook heel handig zijn om een kopie van het arrest ( LJN BO3682) van de Hoge Raad van 8 november 2010 op zak te hebben dat stelt dat het ontruimen van een gekraakte ruimte zonder voorafgaand proces niet is toegestaan. Het is niet nodig je volledige naam te geven (een fictieve naam volstaat), noch enige andere privégegevens. Buiten op straat kan de politie je bij verdenking van een overtreding of misdrijf om je ID vragen. Binnen in het pand waar je de net gevestigde huisvrede hebt mag de politie je niet om ID vragen, dit is wettelijk zo vastgelegd.

Als ze vragen hoe lang je al binnen bent kun je ze dit gewoon vertellen (aangezien een 24 of 48-uursregel niet wettelijk verankerd is). Onkundige agenten willen nog wel eens roepen dat je ergens niet mag wonen, dat je bij het bevolkingsregister ingeschreven moet staan, dat het bestemmingsplan wonen niet toestaat, etc. Het is echter niet de politie die over dit soort zaken gaat en het is ook niet hun taak een bestemmingsplan of iets dergelijks te handhaven. Nogmaals, de politiewoordvoerder moet dus redelijke kennis van zaken hebben op het juridische, beleidsmatige maar ook op het psychologische vlak om het overwicht te hebben en de regie in handen te houden.

Als het fout gaat:

In deze boven genoemde gevallen kan de politie besluiten om direct te gaan ontruimen. De politie mag niet zomaar ontruimen, dat is in jurisprudentie vastgesteld voortvloeiend uit het arrest van de Hoge Raad van 8 november 2010.Tegen een dergelijke ontruiming kun je direct een kort geding tegen de Staat aanspannen. Je moet een dergelijk kort geding tegen de Staat wel van te voren min of meer klaar hebben liggen en zaken vooraf aan de kraak met een advocaat voorbereid hebben.

In veel gevallen heeft een goed onderbouwd verhaal van krakerszijde betreffende hun juridische positie een ontruiming afgebla- zen of in ieder geval een behoorlijke tijd uitgesteld. In sommige gevallen heeft de politie geen enkele boodschap aan jouw juridi- sche verhaal en gaan ze toch ontruimen. Meestal doet de politie trouwens niet moeilijk bij het leegstand constateren. Ze zijn vaak na 10 minuten rondkijken weer weg, soms halen ze eerst de chef erbij.

Mocht er per onmiddellijk ontruimd worden, kan het zijn dat de aanwezige krakers gearresteerd worden.Over het wel en wee bij arrestatie verwijzen we naar de webiste: www.arrestanten- groep.org hier staat een uitgebreide verhandeling.

Als het de politie niet direct lukt binnen te komen, vermindert dat de kans dat onbezonnen agenten een ontruiming doorzetten. Zorg dus altijd dat je een goede balk of bouwstempel achter de deur hebt. Indien je toch ontruimd wordt, zou je kunnen overwegen om het pand te herkraken. Met name in plaatsen waar weinig ervaring is met kraken, kan het handig zijn om alvast een herkraak voorbereid te hebben.

Iets langer na de kraak

Er wordt door de aanwezige agenten contact opgenomen met een Officier van Justitie en/of met een zogenaamde kraakcoordinator, dat is per stad of regio verschillend. Zij nemen een beslissing of de politie de krakers met rust gaat laten of dat ze gaan optreden. De uitslag hiervan wordt soms medegedeeld door een buurtagent. Ga anders zelf regelmatig informeren op het politieburo. De politie zal in de meeste gevallen ook de eigenaar informeren. Het kan handig zijn om dit ook zelf te doen, als je een gesprek wilt.

Als de kraak gelukt is heb je huisvrede, dus het recht om zelf te bepalen wie je huis binnenkomt. Het is verstandig om politie en eigenaar buiten te laten staan, je kunt met deze mensen het beste communiceren door een open raam op een bovenverdieping. Je kan ook zelf naar buitengaan maar zorg dan wel dat er iemand binnen blijft en dat je oplet op het moment dat je naar buiten toe gaat. Je zal niet de eerste zijn die zijn pas verworven stulpje verliest door onzorgvuldig met het begrip ‘deur’ om te gaan.

Tot slot:

Zoals gemeld nemen we hier veel situaties mee zodat je je er op kan voorbereiden en kan afspreken wat je in die gevallen zou kunnen doen. Je kan beter te veel voorbereiden dan te weinig omdat je je sterker zal voelen als je er al over hebt nagedacht. Het gaat er bij de kraak om zoveel mogelijk controle te houden over de situatie en geen ruimte te laten voor anderen om te zeggen wat jij moet doen. Dit is gedeeltelijk een psychologisch spel: wie ziet er het best voorbereid uit, wie geeft te kennen de situatie te overzien, wie heeft praktisch de toegang tot het pand in handen, hoeveel problemen levert het op je te ontruimen ten opzichte van de rust die kan terugkeren als men je laat zitten. Bedenk ook dat als je iets suggereert je dit ook waar moet kunnen maken.